Stajnia Jeździecki Azyl Nauka jazdy konnej Rehabilitacja Hipoterapia

Istnieje wiele różnych rodzajów terapii, które mogą pomóc dzieciom niepełnosprawnym, a hipoterapia jest jedną z nich. Jest rodzajem terapii, której głównym narzędziem są konie. Konie zapewniają ruch, który pomaga poprawić fizyczne, poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie dziecka. Stwarzają również możliwość interakcji społecznych i sensorycznych. Badania wykazały, że hipoterapia może być korzystna dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym z porażeniem mózgowym, zespołem Downa i spektrum zaburzeń autystycznych.