Artykuł

Hipoterapia jest rodzajem fizykoterapii, która wykorzystuje konie do poprawy ruchu i funkcji u osób niepełnosprawnych. Może być skuteczną terapią dla dzieci z różnymi schorzeniami, w tym z autyzmem, porażeniem mózgowym i zespołem Downa. Hipoterapia może pomóc poprawić siłę i koordynację, jak również zapewnić możliwości rozwoju społecznego i emocjonalnego.